RUS EST
WINDAIR VENTILATSIOON WINDAIR SANTEHNIKA TORUSOS MULTILIFT
TEENUSED

Haaldusteenus


Personaalne Kliendihaldur
Korteriühistu internetilehekülg
Majandustegevuse aastakava koostamine
Üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
Juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
Juhatuse nõustamine haldusküsimustes
Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine
Lepingute haldamine ja korteriühistu asjaajamine
Eriseadmete hoolduse korraldamine
Võlglastega seotud kohtuväline töö
Näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele
Näitude kogumine korteriomanikelt
Kulude analüüs
Aruandlus juhatusele ja üldkoosolekule
Aastaaruande tegevusaruande koostamine
Pisiremonditööde organiseerimine